Gültekin Eğitim ve Danışmanlık

Türkçe Özel Ders Programı

Türkçe Özel Ders Programı

Türkçe dersi ilköğretimden başlanarak yükseköğretimi tamamlayana kadar okullarda öğretilen temel derslerden biridir. Eğitimli bir bireyin Türkçeyi konuşabiliyor olması yeterli değildir, Türkçenin dil bilgisi kurallarını bilmesi, yazı dilinde bu kuralları uygulayabiliyor olması ve neyi nasıl söylemesi gerektiğine vakıf olması beklenir; çünkü aynı zamanda dil bir insanın kendini ifade etme biçimidir.

Öğrenciler için temelde iyi öğrenilmiş Türkçe bilgisi, ilerleyen yıllarda girecek oldukları sınavlarda soruların kolayca çözümünü sağlayacaktır. Bu sınavlarda sorular genellikle anlam ve dil bilgisi olarak iki temel bölüme ayrılır. Anlam bilgisine dayanan sorularda öğrenciler birtakım okuma tekniklerine de ihtiyaç duyarlar, nitekim defalarca okunan bir paragraf öğrenciye zaman kaybettirebilir ve zamanla yarışılan bir sınav süreci geçirildiği de unutulmaması gereken bir gerçektir.

Ortaöğretimden liseye geçiş sınavı olan TEOG’da Türkçe soruları, MEB müfredatına göre hazırlanmaktadır. Buna göre müfredatın iyi takip ediliyor olması ve MEB ile aynı doğrultuda bir ders programı izlenmesi de öğrenciler açısından faydalı olacaktır.

Dersimizin Genel Prensipleri:
  • Öğrencilerimize Türkçenin dil bilgisi kurallarını öğretmek ve bunun sınavların yanı sıra sözlü ve yazılı kültürdeki önemini de kavramalarını sağlamak,
  • Öğrencilere okuduklarını tam ve doğru anlama gücü kazandırmak
  • Anlama dayalı soruların çözümü için okuma teknikleri kazandırmak
  • Çeşitli etkinliklerle öğrencilerin sözcük dağarcığını, atasözü ve deyim bilgisini arttırmak.