Gültekin Eğitim ve Danışmanlık

Sanat ve Mimarlık Tarihi Özel Ders Programı

Sanat ve Mimarlık Tarihi Özel Ders Programı

Yoğun bir eğitim ve öğretim hayatının içinde kaybolup giden bir değerdir sanat. Hâlbuki sanat sadece boya ve tuvalden ibaret değildir, aynı zamanda matematik, geometri, fizik, biyoloji, astronomi ve tarih de demektir. Hayatımızın her alanında ve her anında, bilgisine ihtiyaç duyabileceğimiz zamansız bir olgudur sanat.
 
Özellikle yurt dışında bulunan eğitim kurumları, okullarına başvuran öğrencilerin sanat ve mimarlık tarihi açısından donanımlı olmasını beklemektedir. Amacımız, yurt dışında güzel sanatlar, moda ve mimarlık fakültelerinde okumak isteyen öğrencilerimize, gerekli olan bu donanımı kazanmalarında ve ayrıca hazırlamak zorunda oldukları Portfolyalarında yardımcı olmayı hedeflemektedir. Öğrencinin derse ilgisini çekip konuları sevdirmek, sanat ve mimarlık tarihini bir ders olarak görmekten öte, yoğun ders ve sınav temposu içindeki öğrencilerin, sanatı, bir dinlenme aracı olarak benimsemelerini sağlamaktır.

Dersimizin genel amaçları:
  • Öğrencilerimizi sınava hazırlanırken aynı zamanda entelektüel gelişimlerini de sağlamak,
  • Ezber bilgiden daha fazla yorum ve analiz becerilerini geliştirmek,
  • Öğrencilerimizin, üreten, seçen, beğenen ve yaşadığı toplum içeresinde kendini ifade edebilen bireyler olabilmelerine yardımcı olabilmek.

Sanat derslerinin, aynı zamanda öğrencilerimize, çalışma disiplini kazandırma, yeni sentezler yaratma becerisi sağlama, fikir üretebilen ve paylaşabilen, çözüm önerileri geliştirebilen ve yaratıcı bireyler olma konusunda katkı sağlaması beklentisi içindeyiz.
 
"Yüksek uygarlığın merdiveni sanattır."
Mustafa Kemal Atatürk