Gültekin Eğitim ve Danışmanlık

Matematik Özel Ders Programı

Matematik Özel Ders Programı

Matematiğin diğer bütün branşlardan en büyük farkı, öğrenmeye istekli öğrencilerin matematiksel doğrulara ulaşabilmesi için, bu doğruların her öğrenciye tek tek öğretilmesinin gerekliliğidir. Öğrencilere gerekli teknikler ve kavramlar kazandırılırsa, matematiksel doğruları kendileri de keşfedebilirler. Bu yaklaşım matematiğin olmazsa olmazıdır. Bu sayede, daha anlamlı bir matematik öğrenimi gerçekleştirmenin yanı sıra öğrenciler, koşullar ve problemler değişse dahi, bu problemleri çözecek yeterlilik ve esnekliği kazanmış olurlar.

Matematik öğretiminde doğru yaklaşım tek değildir. Öğretim yöntemleri, her öğretmenin kendi bilgi ve tecrübesine dayanır; bununla birlikte yöntemlerin gelişimi için öğretmenlerin kendilerini sürekli geliştirmeleri ve yeni yayınları mutlaka takip etmeleri de esastır. Farklı yöntemlerin kullanılması, öğrencide yaratıcılığın gelişimi açısından, tek tip yöntem kullanımına göre daima daha başarılı sonuçlar verir.

Dersimizin genel prensipleri: 
  • Öğrencilerimize, her türlü problemin çözümü için, en elverişli ve doğru tekniği kullanma becerisini kazandırmak,
  • Matematiğin sınırlarını keşfetmesine ve gücünü takdir etmesine yardımcı olmak,
  • Analitik düşünme yeteneğinin gelişmesini sağlamak,
  • Öğrencilerin, matematiğin başka alanlar ile olan ilişkisini ve hayatımızdaki işlevini kavramalarını sağlamak.
 
“Biz matematiğinizi değiştireceğiz, matematik ise sizi değiştirecek!”