Gültekin Eğitim ve Danışmanlık

Gültekin Eğitim ve Danışmanlık

Gültekin Eğitim ve Danışmanlık

Gültekin Eğitim ve Danışmanlık 

Eğitim; ailede başlar, okulda devam eder ve sonrasında kültürel, sosyal hayatımızı da içine alarak tüm yaşamımız için önemli bir kavram haline gelir. Eğitimin temelde amacı, bireyi geliştirmek ve onu hayata karşı tecrübeli bir insan yapmaktır. Kişinin düşünce ve davranış biçimini geliştirir, olumlu yönde değiştirir; onu daha iyiye, güzele ve yararlıya ulaştırmaya çalışır.

Her ülkenin farklı eğitim anlayışı ve bu yönde geliştirdiği farklı politikaları vardır. Ülkemizde eğitimin en önemli bileşenlerinden biri öğrencilerimizin girdiği sınavlardır. Bu sınavlarda başarılı olmak, iyi dereceler elde etmek hayati bir önem taşımaktadır. İşte Gültekin Eğitim ve Danışmanlık tam da bu noktada öğrencilere rehber olma görevini üstlenir. Gerek lise gerek üniversite sınavlarında öğrencilerin daha başarılı olmasını sağlamak için hizmet vermektedir. Bunu yaparken de temel prensip, öğrencilerimizin ne istediğini iyi kavrayıp öğrencilerimize ona göre bir çalışma temposu belirlemektir. Gültekin Eğitim ve Danışmanlık’ta bu kapsamda yapılan çalışmaları şu şekilde sıralayabiliriz:

  • Liselere geçiş sınavı olan LGS kapsamında öğrencilere sınava hazırlık eğitimleri, sınava ilişkin etüt ve özel ders sunumları başta olmak üzere hazırlık eğitimi verilmektedir.

  • Üniversiteye giriş sınavı olan YSK’ye yönelik özel dersler , etüt ve soru çözümü dahil olmak üzere genel eğitim hizmeti sunulmaktadır.

  • İlköğretim, ortaöğretim dersleri arasında yer alan Türkçe, Matematik, İngilizce, Fen Bilgisi, Fizik, Kimya gibi dersler için özel ders ve soru çözümü eğitim hizmeti verilmektedir.

  • Danışmanlık hizmeti kapsamında yurt dışında eğitim olanakları, başvuru takip ve strateji belirleme ve karar aşamalarında bireylere isteğe bağlı olarak danışmanlık hizmeti sunulmaktadır. 

  • İngilizce ve Almanca dil bilgisi kapsamında uluslararası sınavlar arasında yer alan TEFL, IELTS, Matura,Abitur gibi sınavlara yönelik eğitimler verilmektedir. 

   Yukarıda sıraladığımız çalışmaları yaparken öğrencilerimize her konuda yardımcı olacak, onların başarılarını üst seviyeye taşımaya çalışacak, deneyimli danışman  kadromuz da bizimle hazır bulunmaktadır. İnsan ilişkisi en çok önemsediğimiz alanların başında gelir. Bunun bilinciyle eğitim anlayışımızın temelinde sevgi, saygı ve anlayış yatmaktadır.  

 Sınırların kalktığı dünyamızda bireylerin ihtiyaç  duydukları bilgiye ulaşabilmesi, sağlıklı toplumsal ilişkiler  kurabilmeleri ve iyi bir kariyere sahip olmaları acısından, kaliteli eğitim  çağımızın en önemli ihtiyaçlarından biridir. Bu noktada öğrencilerin karşılaştıkları ve başarılı olmak zorunda kaldıkları sınavlar ülkemiz ve dünya eğitimin sisteminin yadsınamaz bir gerçeği olarak karşımıza çıkmaktadır.

Gültekin danışmanlık olarak öğrencilerimizin mevcut eğitim  sistemi içerisinde karşılaştıkları sıkıntıları ve engelleri aşma konusunda kendilerine, elimizden gelen en iyi şekilde yardımcı olabilmenin heyecanı içindeyiz.  

                                                                                                                                       ÖZGÜR  GÜLTEKİN