Gültekin Eğitim ve Danışmanlık

Fizik Özel Ders Programı

Fizik Özel Ders Programı

Fizik, evren ile ilgili bilinmeyenleri cevaplamak için doğan genel bir analiz yöntemidir.

Evrenin bilinmeyenlerini öğrencilere sorgulatabilmek ve sevdirebilmek bir fizik öğretmenin en önemli vazifesidir. Fizik dersini anlamış ve öğrenmiş bir kişinin hayata ve etrafındaki cisimlere bakış açısı çok farklı olacaktır. 

Fizik dersi, sadece formüller ve rakamlara boğulduğu zaman anlaşılmaz hâle gelmeye başlar. Hâlbuki sınıf tahtasında anlaşılmaz gibi görünen fizik dersi, aslında bize etrafımızdaki canlı-cansız her şeyin birbirleriyle etkileşimini ve işleyişini öğreten bir yaşam kılavuzudur.

Yapılması gereken ezberden kaçındıran, neden-nasıl sorularıyla iç içe ve üç boyutlu düşünmeye zorlayan ve hayal gücünün bol kullanıldığı bir eğitim metodu uygulayabilmektir.

Fizik dersinde önemli olan, öğretmenlerin, öğrencilerin derse olan ilgisini arttırmak için fizik dersiyle gerçek hayat arasında bağlantı kurabilmesidir. O zaman fizik dersi ilgi çekici olacak ve öğrenciler için kolaylaşacaktır.

Dersimizin genel prensipleri:
  • Öğrencilerimize, fizik sorularını çözebilmeleri için gereken mantıksal ve analitik düşünce yapısını aşılamak,
  • Ezberden kaçındırarak öğrencilerimize fizik dersinin uçsuz bucaksız dünyasını sevdirebilmek,
  • Çevremizde olan fiziksel olayları sorgulayabilme yeteneklerini geliştirmek.